Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chống Thấm Vũng Tàu là 1 thương hiệu của Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRẦN TÍN (“Trần Tín”) chuyên kinh doanh các sản phẩm, giải pháp nhà thông minh, cổng cửa tự động, khóa điện tử…

Chống Thấm Vũng Tàu  biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Chống Thấm Vũng Tàu  cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu .

Chính sách bảo mật mô tả cách thức Chống Thấm Vũng Tàu  thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  sử dụng dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu . Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đồng ý sử dụng dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu  có nghĩa là Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Chống Thấm Vũng Tàu  có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Chống Thấm Vũng Tàu , phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Thông tin Chống Thấm Vũng Tàu  cần Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của Chống Thấm Vũng Tàu , Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Chống Thấm Vũng Tàu  cần Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu :

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  xem, thời gian Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Chống Thấm Vũng Tàu  tại văn phòng của Chống Thấm Vũng Tàu . Khi cần Người sử dụng Chống Thấm Vũng Tàu  có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

CHỐNG THẤM VŨNG TÀU  – Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRẦN TÍN

Địa chỉ : 434 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Hotline : 096 947 03 69

2. Chống Thấm Vũng Tàu  bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  như thế nào?

Chống Thấm Vũng Tàu  lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  trên máy chủ, Chống Thấm Vũng Tàu  bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chống Thấm Vũng Tàu  thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Chống Thấm Vũng Tàu  chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Chống Thấm Vũng Tàu .

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống Chống Thấm Vũng Tàu  trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm hoặc kể từ khi khách hàng ngưng sử dụng phần mềm trên ứng dụng di động của Chống Thấm Vũng Tàu . Hết 6 tháng, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của Chống Thấm Vũng Tàu .

3. Thông tin của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Chống Thấm Vũng Tàu  khi nào?

Thông tin của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ được Chống Thấm Vũng Tàu  lưu lại trên hệ thống của Chống Thấm Vũng Tàu  trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu , hoặc mở một tài khoản với Chống Thấm Vũng Tàu .

(b) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu , kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Chống Thấm Vũng Tàu , hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu .

(d) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  tương tác với Chống Thấm Vũng Tàu , chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Chống Thấm Vũng Tàu  thông qua Nền tảng của Chống Thấm Vũng Tàu  hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Chống Thấm Vũng Tàu . Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Chống Thấm Vũng Tàu  có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Chống Thấm Vũng Tàu .

(f) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu ;

(g) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  gửi Chống Thấm Vũng Tàu  phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Chống Thấm Vũng Tàu  vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà Chống Thấm Vũng Tàu  thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của Chống Thấm Vũng Tàu  là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Chống Thấm Vũng Tàu  lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Chống Thấm Vũng Tàu
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website Chống Thấm Vũng Tàu / Ứng dụng Chống Thấm Vũng Tàu
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Chống Thấm Vũng Tàu
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ có thông báo cho Người sử dụng Chống Thấm Vũng Tàu  trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website Chống Thấm Vũng Tàu /Ứng dụng Chống Thấm Vũng Tàu , Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  hiểu và chấp nhận rằng Chống Thấm Vũng Tàu  có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Chống Thấm Vũng Tàu  của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu , ghi dữ liệu của Website Chống Thấm Vũng Tàu /Ứng dụng Chống Thấm Vũng Tàu  lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu .

Tất cả các truy cập này chỉ được Chống Thấm Vũng Tàu  thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu . Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đã cấp quyền cho Chống Thấm Vũng Tàu , điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Chống Thấm Vũng Tàu  cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của Chống Thấm Vũng Tàu  và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. Chống Thấm Vũng Tàu  chỉ thay đổi thông tin của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  trên Website Chống Thấm Vũng Tàu /Ứng dụng Chống Thấm Vũng Tàu  khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu .

5. Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Chống Thấm Vũng Tàu  thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Chống Thấm Vũng Tàu . Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Chống Thấm Vũng Tàu  chỉ hỗ trợ Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  thông qua tài khoản được Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  chủ động cung cấp cho Chống Thấm Vũng Tàu . Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  ngay lập tức thông báo cho Chống Thấm Vũng Tàu  khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đồng ý nhận email marketing từ Chống Thấm Vũng Tàu .

Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  sử dụng Website Chống Thấm Vũng Tàu / Ứng dụng Chống Thấm Vũng Tàu  phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Chống Thấm Vũng Tàu  trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  và Chống Thấm Vũng Tàu . Chống Thấm Vũng Tàu  khuyến cáo Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  do sự bất cẩn từ phía Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu .

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu

Chống Thấm Vũng Tàu  cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đã công khai
 • Chống Thấm Vũng Tàu  được Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Chống Thấm Vũng Tàu  cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu , việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Chống Thấm Vũng Tàu  tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Chống Thấm Vũng Tàu  có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Chống Thấm Vũng Tàu  hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Chống Thấm Vũng Tàu  mà Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Chống Thấm Vũng Tàu .

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Chống Thấm Vũng Tàu  hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chống Thấm Vũng Tàu  hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đưa lên website.

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  bởi máy chủ của Chống Thấm Vũng Tàu . Chống Thấm Vũng Tàu  sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu .

Cookie sẽ giúp Chống Thấm Vũng Tàu  nhận ra Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  nếu Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  truy cập vào nhiều trang trên trang web của Chống Thấm Vũng Tàu  trong cùng một phiên, do đó Chống Thấm Vũng Tàu  không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Chống Thấm Vũng Tàu .

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  vui lòng nào gửi về Chống Thấm Vũng Tàu  theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: info@chongthamvungtau.com hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 096 947 03 69, hoặc liên hệ trực tiếp:

CHỐNG THẤM VŨNG TÀU  – Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRẦN TÍN

Địa chỉ : 434 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Hotline : 096 947 03 69

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu , trường hợp cần thiết, Chống Thấm Vũng Tàu  có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Chống Thấm Vũng Tàu  sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Chống Thấm Vũng Tàu  trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.