NEOMAX MORTAR C40 – VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG 2 THÀNH PHẦN

Neomax Mortar C40 là vữa sửa chữa bê tông 2 thành phần được tổng hợp từ polyme cải tiến và  xi măng, cốt liệu khoáng, phụ gia đặc biệt. Thích hợp sử dụng làm vữa sửa chữa, trám vá bê tông cho sàn, tường, vách, trần bị rỗng rỗ tổ ong do quá trình thi công