SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI TRỜI – OEXPO ALKALI FOR EXTERION

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI TRỜI- OEXPO ALKALI FOR EXTERION là loại sơn lót ngoài trời kháng kiềm.Có tác dụng hạn chế các tác động của chất kiềm trên bề mặt tường, giúp cho lớp sơn phủ tăng độ bám dính,đều màu,tăng độ bền.

SẢN XUẤT THEO: QCVN 16:2014/BXD; TCCS 685.1 (P/T/D/A WHITE)-2:2014/4 Oranges