SƠN LÓT OEXPO ZOCO PRIMER FOR EXTERIOR

OEXPO ZOCO PRIMER FOR EXTERIOR – SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT được cấu tạo bởi nhựa gốc Polymer, có màu trắng xanh giúp phân biệt giữa bột trét và sơn lót. Dễ thi công cho công trình nội và ngoại thất, bám dính cao, độ che phủ tốt, chống kiềm từ trong tường ra, bảo vệ lớp phủ hoàn thiện.