SƠN NỘI THẤT MỊN KOVA K-260 (TRẮNG)

  • Bề mặt áp dụng:Các bề mặt trong nhà của tường xây, bêtông, ximăng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng.
  • Đóng gói: Thùng 5kg và thùng 20kg.
  • Định mức: 0 – 5.0m2/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.